Akcije udrugeStranica 5 od 7

Rezidba i navrtanje maslina najviše zanima članove

31. 03. 2012.
rezidba paićuša, navrtanje maslina piaićuša, članovi paićušaOva godina je bila specifična. Pored jake zime u veljači, u mjesecu travnju bilo je 20 kišnih dana tako da se akcije nisu mogle organizirati prema planu. Bili smo prisiljeni da u jednom danu organiziramo po više akcija. Mraz koji je bio u veljači ostavio je velike posljedice  na masline pa je trebalo dosta maslinika, pogotovo mladih, regenerirati. Najviše akcija je organizirano na regeneraciji, rezidbi i navrtanju maslina. Navrtanje maslina je postala specijalnost većeg broja članova udruge dok kod rezidbe i regeneracije maslina treba još dosta praktične obuke i stručnog sučeljavanja pogotovo s mladim maslinarima. Standardi koje udruga ima i zasniva ih na PRAKTIČNOM MASLINARSTVU  Dobroslava

Komentari(0) Pročitaj više >>

Navrćanje maslina na klin

22. 03. 2012.
U prvom broju časopisa Moje Masline pisao sam o svom iskustvu navrtanja maslina pod koru i na pup. U ovom članku opisat ću navrtanje na klin i svoja iskustva u svezi navrtanja. Ista pravila koja vrijede kod navrtanja pod koru i pod pup vrijede i kod navrtanja maslina na klin u izboru, njezi navrtka, zaštitu od štetnika itd. Vrijeme navrtanja na klin je fleksibilnije te za prilike našeg dijela srednjeg Jadrana to je vrijeme od sredine ožujka do sredine svibnja. U zaobalju gdje su nasadi na većoj nadmorskoj visini zbog nižih temperatura vrijeme navrtanja treba odgoditi za mjesec dana. Raniji početak navrtanja daje veću prednost pri odabiru jer postoji veći izbor plenki sa pupovima koji nisu u fazi

Komentari(0) Pročitaj više >>

Navrtanje na prstenovanu granu

22. 03. 2012.
Prilikom rezidbe maslina, u ožujku 2011. godine, odlučio sam neke grane prstenovati te ih tako prisiliti da daju najveći mogući urod i poslije berbe odstraniti. Tijekom rezidbe pala mi je na pamet ideja da prstenovanu granu, pokušam odmah i navrnuti na neku drugu, meni interesantnu sortu i vidjeti hoće li to dati nekakav rezultat. Navrtanje sam napravio tehnikom „pod koru“, odnosno ubacio mladicu druge sorte „pod koru“ te je pričvrstio konopom za navrtanje uz deblo i potom u tankom sloju premazao voćnim voskom. Ovo sam napravio na tri stabla masline i oduševio se kad sam kod dva pokušaja bio uspješan. Ivan Kuzmanić

Komentari(1) Pročitaj više >>Stranica 5 od 7